Het project

Samen ontdekken we talent!

Als je goed kijkt naar kinderen, zie je verbazingwekkende talenten. Ze kunnen logisch nadenken, herkennen patronen, vinden hun weg en maken de meest creatieve bouwwerken… Maar bovenal sprankelen ze in hun verwondering over en nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Die aangeboren nieuwsgierigheid zetten we in bij ontdekkend en onderzoekend leren, waar de drie scholen en Okidoki kinderopvang al een aantal jaren mee werken. Dat vraagt nieuwe vaardigheden van leerkrachten en pedagogische medewerkers, van kinderen én van hun ouders. Ouders en leerkrachten leggen lesstof of opdrachtjes niet meer kant en klaar voor kinderen neer, maar kinderen moeten zelf ontdekken, vooruitdenken, plannen. Voor leerkrachten en ouders vraagt dat een andere manier van begeleiden en aansturen: hoe prikkel je de aangeboren nieuwsgierigheid en verwondering van kinderen, hoe help je die verder te ontwikkelen en in te zetten om nieuwe dingen te leren?

Hanna Swaab – als professor verbonden aan de Universiteit Leiden – is expert op dit vlak. We zijn als organisaties dan ook erg blij dat we in samenwerking met haar de kennis op het gebied van ontdekkend en onderzoekend leren in onze organisaties nog verder kunnen versterken! We hebben dit project bewust als basisscholen en Okidoki Kinderopvang gezamenlijk opgepakt, zodat het ook bijdraagt aan een goede doorgaande lijn en versterkte overdracht tussen de kinderopvang en de basisschool.

Naast leerkrachten en pedagogisch medewerkers spelen ouders een hele belangrijke rol in het stimuleren van het ontdekkend en onderzoekend leren van kinderen. De manier waarop een ouder zijn/haar kind begeleidt bij het spelend leren, draagt bij aan het ontwikkelen van de talenten van het kind.

Samen ontdekken we talent!

‘Samen ontdekken we talent!’ wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Westland als onderdeel van het project Talentontwikkeling. De gemeente Westland, het onderwijs (primair en voortgezet onderwijs en mbo) en kinderopvang zetten zich hierin gezamenlijk in om de talenten van kinderen en jongeren in de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren. De kern van het project Talentontwikkeling is dat kinderopvang en onderwijs sámen plannen maken die gericht zijn op praktijkverbetering en professionalisering. De gemeente ondersteunt de plannen met subsidie.