Samen ontdekken

we talent!

Ieder kind heeft talenten gekregen! Wij helpen kinderen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Daarvoor boren we de aangeboren nieuwsgierigheid die kinderen hebben aan en zetten we die in bij ontdekkend en onderzoekend leren. Dat vraagt specifieke vaardigheden van leerkrachten en pedagogische medewerkers, van kinderen én van hun ouders. Door het delen van kennis en ervaringen tussen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders via het platform Samen ontdekken we talent! streven we naar een optimale ontwikkelomgeving voor elk kind. Op school, op de kinderopvang/BSO én thuis!

Voor ouders van kinderen van 2 - 12 jaar

Hoe kunt als ouder uw kind verder helpen in zijn/haar ontwikkeling? Wat kunt u doen om thuis een uitdagende speel- en leeromgeving te creëren? Op deze site vindt u allerhande informatie over de (brein)ontwikkeling van kinderen en wat u zelf kunt doen om uw kind(eren) hierin te begeleiden! 

Voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen een belangrijke schakel in de ontwikkeling van kinderen. Op deze pagina delen leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennis over de (brein)ontwikkeling bij kinderen, executieve functies, ontdekkend en onderzoekend leren etc. Heb jij een interessante bijdrage? Laat het ons weten via het contactformulier!

‘Samen ontdekken we talent!’ is een platform van:

‘Samen ontdekken we talent’ is een initiatief van De Kameleon, de Prins Willem-Alexanderschool, De Wegwijzer en Okidoki Kinderopvang. Het platform vloeit voort uit de trainingscyclus die in 2018/2019 werd georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Leiden. Dat project werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Westland als onderdeel van het project Talentontwikkeling. De gemeente Westland, het onderwijs (primair en voortgezet onderwijs en mbo) en de kinderopvang zetten zich hierin gezamenlijk in om de talenten van kinderen en jongeren in de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren. De gemeente ondersteunde de plannen met subsidie.

Vragen?

Voor inhoudelijk vragen over het platform kunt u contact opnemen met de directeur van uw school of de leidinggevende van uw Okidoki-locatie. Voor overige vragen, ideeën, suggesties etc. kunt u gebruikmaken van het contactformulier hiernaast.

Vragen? Stuur ons een bericht