Voor ouders

Een interessant filmpje van Het Klokhuis over de invloed van bewegen op de hersenontwikkeling van kinderen.

Artikel executieve functies | leren plannen en vooruit denken

Bij dit plannen en beslissen wat we gaan doen en hoe we dit gaan doen komen een hoop verschillende vaardigheden kijken. Al deze vaardigheden bij elkaar worden de executieve functies genoemd. Een term die voor de meeste ouders onbekend is en dat ook gerust kan blijven. Maar als we naar deze vaardigheden gaan kijken blijken ze wel van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. In dit artikel wordt op een toegankelijke manier uitgelegd wat executieve functies zijn en hoe je je kind kan helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden

Artikel executieve functies