Het platform

Samen ontdekken we talent!

Ieder kind heeft talenten gekregen. Wij helpen kinderen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Door het delen van kennis en ervaringen tussen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders via het platform Samen ontdekken we talent! streven we naar een optimale ontwikkelomgeving voor elk kind. Op school, op de kinderopvang/BSO én thuis!

Als je goed kijkt naar kinderen, zie je verbazingwekkende talenten. Ze kunnen logisch nadenken, herkennen patronen, vinden hun weg en maken de meest creatieve bouwwerken… Maar bovenal sprankelen ze in hun verwondering over en nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Die aangeboren nieuwsgierigheid zetten we in bij ontdekkend en onderzoekend leren, waar de drie scholen en Okidoki kinderopvang al een aantal jaren mee werken. Dat vraagt nieuwe vaardigheden van leerkrachten en pedagogische medewerkers, van kinderen én van hun ouders. Leerkrachten leggen bijvoorbeeld lesstof of opdrachtjes niet meer kant en klaar voor kinderen neer, maar laten kinderen zelf ontdekken, vooruitdenken, plannen. Uit onderzoek is gebleken dat juist ouders hierin ook een belangrijke rol spelen. De manier waarop een ouder zijn/haar kind begeleidt bij het spelend leren, draagt bij aan het ontwikkelen van de talenten van het kind.

Op het platform ‘Samen ontdekken we talent’ delen we kennis en ervaringen rond dit onderwerp. U vindt hier interessante artikelen, filmpjes, voorbeelden, links enzovoorts. Heeft u iets gezien, gehoord of gelezen dat mogelijk interessant is om op dit platform te delen? Neem dan contact met ons op!

Naast kennisdeling op deze website, zal ook jaarlijks een interessante spreker worden uitgenodigd die ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers meer kan vertellen over de (brein)ontwikkeling van kinderen. Verder zullen de oudertrainingen van professor Hanna Swaab van de Universiteit Leiden zeer waarschijnlijk ook een vervolg krijgen. Kortom, houd de site in de gaten voor het laatste nieuws!

 

Samen ontdekken we talent!

‘Samen ontdekken we talent’ is een initiatief van De Kameleon, de Prins Willem-Alexanderschool, De Wegwijzer en Okidoki Kinderopvang. Het platform vloeit voort uit de trainingscyclus die in 2018/2019 werd georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Leiden. Dat project werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Westland als onderdeel van het project Talentontwikkeling. De gemeente Westland, het onderwijs (primair en voortgezet onderwijs en mbo) en de kinderopvang zetten zich hierin gezamenlijk in om de talenten van kinderen en jongeren in de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren. De gemeente ondersteunde de plannen met subsidie.